...by Daniel Szego
quote
"On a long enough timeline we will all become Satoshi Nakamoto.."
Daniel Szego

Sunday, March 26, 2023

Regeneratív pénzügyek (REFI)

 REFI Haiku:

Környezetbarát,

Pénzünk újraéled,

Jövőnk zöld lesz.

Az utóbbi években egyre inkább elterjedt az a gondolat, hogy a pénzügyi rendszernek radikálisan át kell alakulnia, hogy megfeleljen a fenntartható jövő kihívásainak. Az egyik megközelítés, amelyet ebben az összefüggésben egyre többen előnyben részesítenek, a regeneratív pénzügyi (REFI) megközelítés.

A REFI azon a feltevésen alapul, hogy a pénzügyi rendszernek nem csak az általa biztosított gazdasági előnyök miatt kell léteznie, hanem azért is, hogy elősegítse a természeti környezet és a társadalom egészségét és fenntarthatóságát. Ennek megfelelően a REFI alapvetően úgy működik, hogy a pénzügyi tranzakciókat olyan módon valósítja meg, hogy azok hozzájárulnak a természetes erőforrások regenerációjához, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A REFI megközelítés olyan gazdasági modellt képvisel, amelyben a pénzügyi tranzakciók, befektetések és kölcsönök nem csak gazdasági hasznot hoznak, hanem pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra és a környezetre is. Például a REFI szemlélet azt javasolja, hogy az üzleti célok mellett a befektetőknek a társadalmi és környezeti szempontokat is figyelembe kell venniük.

A REFI megközelítés egyik fontos eleme az, hogy az átláthatóságra és a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében a REFI pénzügyi termékeket és tranzakciókat átláthatóbbá és érthetőbbé teszi, hogy a befektetők és az ügyfelek könnyebben tudják értékelni azok hatását a társadalomra és a környezetre.

A REFI megközelítés sok előnyt kínál a hagyományos pénzügyi rendszerekkel szemben. Az egyik ilyen előny az, hogy a REFI megközelítés lehetővé teszi, hogy a befektetők és a pénzügyi intézmények nagyobb figyelmet szenteljenek a környezetvédelmi kérdéseknek és a társadalmi igazságosságnak. Ez hozzájárulhat a globális környezeti kihívások és társadalmi problémák kezeléséhez.

A REFI modell egyebek között az alábbiakra épül:


- A földi ökoszisztéma és a társadalmi kapcsolatok közötti összefüggések elismerése.

- A helyi gazdaságok, a közösségi tulajdonban lévő és fenntartható infrastruktúra, valamint a környezeti és szociális igazságosság támogatása.

- Az olyan pénzügyi eszközök és struktúrák kialakítása, amelyek elősegítik a fenntartható gazdasági fejlődést és az igazságos jövedelemelosztást.

A tokenizáció a REFI modell egyik eszköze lehet. A tokenizáció lehetővé teszi, hogy fizikai vagy immateriális javakat (például ingatlanokat, növényeket vagy jogokat) digitális tokenekre cseréljünk. Ezek a tokenek könnyen átvihetők és megoszthatók, és átláthatóbbá és könnyebben kereskedhetővé tehetik azokat az eszközöket, amelyek elősegítik a REFI modellben résztvevő helyi gazdaságokat és közösségeket.

Például egy REFI alapban tokenizált eszközök lehetnek, amelyekkel befektetők pénzt helyeznek el a helyi gazdaságokban vagy közösségi infrastruktúrákban. Ezek a tokenek lehetővé teszik az eszközök könnyebb és átláthatóbb kezelését és kereskedelmét, és az adott befektetések nyomon követésével lehetőséget teremt a fenntartható gazdasági növekedés és az igazságos jövedelemelosztás támogatására.

Néhány ismertebb példa:

- Common Good Bank: A Common Good Bank (Közös Jó Bank) egy osztrák bank, amely fenntartható, társadalmilag felelős és regeneratív üzleti modelleket támogat. A bank olyan számlákat és szolgáltatásokat kínál, amelyek célja a közös javak támogatása és a környezetvédelem előmozdítása.

- Terra Genesis International: A Terra Genesis International egy nonprofit szervezet, amely regeneratív gazdálkodási projekteket támogat a világ számos területén. Az egyik céljuk, hogy segítsenek a természeti erőforrások helyreállításában és a természeti környezet megőrzésében, miközben javítják a helyi gazdaságok és közösségek életminőségét.


- Regenerative Finance Circle: A Regenerative Finance Circle egy közösségi kezdeményezés, amely arra összpontosít, hogy regeneratív befektetésekkel és pénzügyi modellekkel támogassa a fenntartható gazdaságot. A csoport olyan befektetőket és szakembereket hoz össze, akik elkötelezettek a fenntartható és regeneratív gazdaság létrehozása mellett.


- Permaculture Credit Union: A Permaculture Credit Union (Permakultúra Hitelintézet) egy szövetkezeti bank, amely a permakultúra alapelveire épülő projektfinanszírozást és hitelnyújtást kínál. A bank olyan projektek finanszírozását segíti, amelyek elősegítik az élő rendszerek fenntartható fejlődését, beleértve a fenntartható mezőgazdasági projekteket, az ökofalu építést és a közösségi élelmiszertermelést.


- Slow Money: A Slow Money egy nemzetközi mozgalom, amely arra törekszik, hogy összekapcsolja a helyi befektetőket a helyi élelmiszertermelőkkel és mezőgazdasági projektekkel.

A REFI jövője ígéretesnek tűnik, mivel egyre több ember és vállalat vesz részt ebben a mozgalomban. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás iránti növekvő igény a gazdasági szereplők körében arra kényszeríti a pénzügyi rendszert, hogy változásokat hajtson végre. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k) széles körű elfogadása tovább fokozza ezt a törekvést.

A REFI sikeres kialakításához azonban szükség van a pénzügyi rendszer számos területén bekövetkező változásokra. Például a pénzügyi intézményeknek, befektetőknek és kötvénykibocsátóknak meg kellene vizsgálniuk, hogyan lehet a fenntarthatósági szempontokat beépíteni az üzleti tervekbe és a befektetési döntésekbe. Emellett fontos lenne a fenntartható pénzügyi termékek és szolgáltatások kialakítása és népszerűsítése is, valamint az új technológiák és innovációk alkalmazása a pénzügyi rendszer fenntarthatósági szempontjainak javítására.

Az új, fenntarthatóbb pénzügyi rendszer kialakítása hosszú folyamat, de az REFI jelentős előrelépést jelentett ezen a területen. Ha az üzleti és pénzügyi szereplők folytatják a fenntartható pénzügyi megoldásokra való átállást és együttműködést, akkor a regeneratív pénzügy jövője ígéretes lehet, és hozzájárulhat a bolygó és az emberek jobb jövőjéhez.